Het is natuurlijk erg vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.Toch willen wij u vriendelijk vragen om u klacht aan de afdeling klantenservice door te geven middels een email. Ook kunt u uw klacht telefonisch aan ons door geven via 0570 857177.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen uw klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij deze binnen 5 werkdagen beantwoorden. Indien wij meer tijd nodig hebben voor de klacht, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen middels een email.

Mocht u dit niet op prijs stellen kunt u ten alle tijden contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar LANCOmode bij aangesloten is.